UNA COSA MOLT GRAN EN UNA DE MOLT PETITA

dimecres, 27 de març de 2013


Hi ha mots que el silenci pronuncia,
però el seu eco també és silenci.
Hi ha mots que la veu pronuncia,
però el seu eco és el mateix silenci.

PORCAR, Josep. Poeta i mussol, piulades al vol 
dins Salms

La prosa pot ser tan silenciosa o misteriosa com la poesia, al capdavall. L'eco és el silenci perquè en últim terme no es pot interpretar, una obra.