UNA COSA MOLT GRAN EN UNA DE MOLT PETITA

dimarts, 6 d’octubre de 2015

Lauren Groff

Imatge de Lauren Groff presa de la xarxa

Aquesta fosca matinada per tal de fer d’un poema tan sensible el conte de tardor amb flors de paper i figures de cera pel corredor rellentós de la teua consciencia…

 Lauren Groff

Esta oscura madrugada para hacer de un poema tan sensible el cuento de otoño con flores de papel y figuras de cera por el pasillo en relente de tu conciencia…

BESSÓ, Pere

Lauren Groff és una escriptora de novel·les i contes breus, en què s'inspira la veu poètica en el seu poema. Poema de "fosca matinada", paral·lela a la tardor també fosca. Les "flors de paper" i les "figures de cera" serien les metàfores, sempre artificioses. El "corredor rellentós de la teua consciència", l'inconscient que s'identifica amb la nit. El poema voldria relacionar-se en sensibilitat amb un conte de tardor com els que deu fer l'escriptora.