UNA COSA MOLT GRAN EN UNA DE MOLT PETITA

dilluns, 11 de novembre de 2013

"perquè la cançó canta 
en cada bri de cosa"

Allò que sí ens és dat de contemplar.
Una mostra per tocar
que ens recorda allò
que és intocable,
Un instant que pren el temps al dia
i el fa etern i cert.
I el vers, paraules
per apropar-nos a no dir
allò que és inefable.

PARCERISA, Valentí dins A contrallum

El "que sí ens és dat de contemplar" és la poesia, que amaga allò al que no tenim accés, el que és intocable com diners en un banc que saps que no pots fer teus. Un instant, el de la poesia, que es perllonga robant un fragment del dia, de la vida, tot fent-lo "etern i cert", com només ho fa el poeta, i l'artista quan és poeta. El vers, en definitiva, no dirà mai el que és inefable, però el pot contenir, "la cançó canta" en els detalls petits amb un deix de bellesa.